Wat is blessurepreventie
Blessurepreventie is het totaal aan maatregelen, die je individueel of als
sportvereniging zou moeten nemen, om schade aan de gezondheid ten gevolge
van sportbeoefening te voorkomen.
Bij blessurepreventie is het belangrijk de persoonsgebonden factoren, zoals leeftijd
en conditie optimaal af te stemmen op de omgevingsgebonden factoren; denk hierbij
aan de sportaccommodatie, maar ook de sportmaterialen of het schoeisel.
Als belasting, afgestemd wordt op de belastbaarheid kan theoretisch gezien nauwelijks
een blessure ontstaan. Blessurepreventie is ook het gezonde lichaam gezond te houden.

Preventieve maatregelen
Middels het afnemen van een anamnese, een inspectie van je lichaamshouding, een
algeheel functieonderzoek en palpatie krijgt u een goede indruk van uw algehele
lichamelijke conditie op dat moment.
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek kan een advies worden afgegeven
m.b.t. houding, training, oefening en aanpassing van omgevingsgebonden factoren.

Webdesign powered by Design View